Về Hicom

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
 
1.        THÔNG TIN CHUNG
 
Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HICOM VIỆT NAM

Tên Giao dịch viết tắt : HICOM.,CORP
Địa chỉ : Số 602 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội.
Điện thoại : 024 3710 8070 - Máy lẻ: 112           
Tài khoản : 1506201021890 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Hồ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty phần mã số : 0101506473, do sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp :
Đăng ký lần đầu : ngày 02 tháng 06 năm 2008
Đăng ký thay đổi lần 5: ngày 02 tháng 04 năm 2016

2.     CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

a, Khảo sát xây dựng :
 
-     Khảo sát xây dựng bao gồm : khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát thủy văn , khảo sắt hiện trạng công trình và các khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng cho các công trình từ cấp IV trở lên.
 
 b, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm :
 
-   Lập dự án đầu tư xây dựng công trình ( Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ) và xin cấp phép đầu tư.
-   Lập dự án đầu tư xây dựng công trình ( Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ) và xin cấp phép đầu tư.

-     Lập dự án đầu tư xây dựng công trình ( Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ) đối với các dự án nhóm A , B, C.
-   Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đối với các dạng công trình , công trình xây dựng mới , cải tạo, sửa chữa , nâng cấp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

c, Thiết kế xây dựng công trình :

 -     Thiết kế xây dựng công trình cho các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
 
d, Thẩm tra dự án công trình xây dựng :
 
-      Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư xây dựng công trình.
-    Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
-    Thẩm tra dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.
 

e, Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng bao gồm :

 Lập hồ sơ mời thầu.

-      Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu : Mở thầu, tổ chức chấm thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu…

g, Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.

 -    Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của nhà thầu xây lắp một cách thường xuyên, liên tục trên công trình nhằm đảm bảo các yếu tố , tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
 
h, Thí nghiệm – kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
 
i,  Thiết kế và thi công nội, ngoại thất công trình.
 
k, Các dịch vụ tư vấn khác.
 
l,  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
3.   CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

Công ty Cổ phần Hicom Việt Nam thành lập theo luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam. Bộ máy tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay bao gồm :

a, Ban điều hành Công ty :
 
-    01 Tổng giám đốc.
-    01 Phó tổng giám đốc.
 
b, Các phòng ban chức năng của Công ty :
 
 -  Phòng hành chính nhân sự.
 -  Phòng Tài chính – Kế toán.
 -  Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Giám sát xây dựng.
 -  Phòng Dự án Đầu tư.
 -  Phòng Thiết kế.

 

 

BẢN ĐỒ